37. Mindenszentek ünnepe a katakombáknál

Római zarándoklatunk során a katakombákhoz értünk, itt köszöntött ránk MINDENSZENTEK ünnepe.

A remény helyei: a római katakombák (klikk a képre)
Mindenszentek


Kik is azok a mindenszentek, akiknek ünnepét üljük november elsején? Kik azok a boldogok, akiknek Jézus a hegyi beszédben megígéri az Isten országát, az üdvösséget?

36. Utunk Rómába vezet

Miért is jöttünk Rómába


Ha célunk ezzel hálát adni Istennek az Ő terveiért, akkor a hálaadásra Rómában remek lehetőséget nyújt a Hétbazilika zarándoklat.

Mivel minden zarándokút külön blogba került, klikk a linkre!


35. Pio atya hazájában

Rotondóban


San Giovanni Rotondo egy város Olaszország Puglia régiójában, Foggia megyében. A várost 1055-ben alapították egy i.e. 6 századból származó italicus település (római kori) helyén, amelyre egy kerek őrtorony romjai emlékeztetnek (innen származik a Rotondo elnevezés).


De Rotondó ettől több. Pio atyávalés Jézus Krisztus sebeivel.

Az odavezető úton több helyen is "megálltunk"

3. Lanciano - Eucharisztikus csoda szentélye

6. Szent Ház - A loretói Mária-Ház

8. Szent Mihály arkangyal hegyén - Garganoban

11. Útleírás helyett - Pio atya szentmiséje

14. A Magyarországról szóló prófécia - zarándoklatunk tükrében

16. Keresztút Pio atya gondolataival


34. Loretóban - a Szent Család názáreti házában

Mária loretói házában időzve valahogy úgy éreztük, otthon vagyunk, mivel a családi házban minden ember jól és otthonosan érzi magát. Tudatosítottuk ugyanis azt a tényt, hogy ebben a házban nevelte Mária és József Istennek szent fiát, Jézus Krisztust. Teljes bizalommal jönnek ide a zarándokok a világ minden tájáról, hogy itt lelki felüdülést és békességet nyerjenek. Ugyanakkor tudatosítják azt a tényt is, hogy ebben a házban végezte a szentcsalád minden egyes tagja a napi teendőket, ami ezáltal a megdicsőülés és a megszentelés záloga lett. Tovább olvasom.......

33. Megérkeztünk az Eucharisztia csodájának szentélyébe

Pont a 33. bejegyzés  lett zarándoklatunk során amely az Eucharisztia szentélyéről szól. A Jelenlévő Krisztusról.

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké! Ámen


Megérkeztünk az Eucharisztia csodájának szentélyébe Lancianoba, ugyanabba a helységbe, ahol Longinus is született, ő volt az a százados, aki más katonákkal együtt ott állt Krisztus keresztjénél, és Pilátus parancsára lándzsával átdöfte az Úr oldalát, és látva a jeleket, amelyek akkor történtek: hogy a nap elsötétült és földrengés támadt, hitt Krisztusban......tovább olvasomEz a blog lelki zarándoklatainkat követi nyomon, azonban részletesen mindegyik út külön- külön oldalon található. Itt jelezzük, merre tartunk, innen indultunk, és ide térünk vissza.

Eddig bejárt útjaink: (a képre kattintva elérhető)
email: virtualis.zarandoklat@gmail.com

32. Háladoboz

Kedves Zarándokok!

Szeretnénk átadni Nektek egy apró ajándékot, - igaz virtuálisan de a valóságban egyszerűen kivitelezhető - hogy legyen hol összegyűjteni  csodáinkat, 
amit sikerült észrevenni és hálát is adni érte.

A dobozban sok kis papírcsík található, üresen.
Egy toll is a doboz tartozéka.
Majd karácsonykor elővehetjük és az ünnepi asztal mellett  felolvashatjuk amit év közben feljegyeztünk.

Szívesen feltesszük, megosztjuk itt a blogban, természetesen név nélkül is a tanúságtételként beküldött 
hála megnyilvánulásokat.

Hálából felajánlunk 
egy ehhez hasonló HÁLÁINK dobozát, amit a beküldők között kisorsolunk 2013. december 1-én
és a megadott címre postázzuk.


e-mail
virtualis.zarandoklat@gmail.com

31. Merjük észrevenni a csodákat

Assisiből - Szent Ferenc és Klára városától elköszönve - Rotondó felé tart utunk. Az első megállónk Lanciano - az Eucharisztikus csoda egyik helyszíne lesz.

Kicsit beszéljünk most a csodáról.
A keresztények szívesen használják a "csodás" "csodálatos" kifejezéseket,  csodálkozni bárki tud, mégsem tapasztalják meg sokan Isten jelenlétét. Úgy élünk, mintha Isten csak akkor volna jelen, amikor szólunk neki, hívjuk Őt imáinkban.

De mi a csoda? Ki a csoda? Mitől csoda a csoda?

Kicsoda az ember? kérdés már egy állítást is tartalmaz: ki-csoda az EMBER?


Mennyi csoda történik a tudtunkon kívül, vagy éppen a szemünk előtt, csak nem vesszük észre. Újra meg kell tanulnunk akár gyermeki módon - rácsodálkoznunk a Gondviselés csodáira.

Mert ha ez a jellemvonásunk megvan, akkor hajlamosak leszünk akár minden pillanatban hálát adni, ez pedig olyan adottság, amely által Isten folyamatos jelenléte megtapasztalható.

Belegondoló: átélted már a hit csodáját, amikor Jézus valamit átvett az életedben és betöltötte azt?

Imádkozzunk, hogy
legyen "csodára kész minden pillanatunk!" 


Ámen

30. Útmenti keresztek


„Uram, fáradt, kopott vagyok, erősíts meg!” 

„Uram, letörtem, megsebzett a bűn, gyógyíts meg!” 

„Uram, nem sikerülnek a dolgok, s oly kedvetlen és szárnyaszegett vagyok, emelj fel!” 

„Uram, tele hálával a lelkem, mert segítettél!”

29. Via purgativa, a bűntől tisztító szakaszAz út nem pusztán a célba jutás eszköze, majdhogynem olyan fontos, mint magának a célnak az elérése. Ha zarándoklaton belüli időarányokat megnézzük, az útra szánt idő legalább 2/3-a a zarándoklatnak, míg a kegyhelyen eltöltött idő az összes időnek csak 1/3-át teszi ki.

Az odaút, az előkészület a fontosabb, ennek során készül fel a lélek a szenttel való találkozásra. Ez a  Így egyúttal via sacra, szent út is, amely lehetővé teszi a lelki felkészülést az útmenti keresztekkel, szentek szobraival, kápolnákkal, útba eső települések templomaival, temetőkkel találkozás révén. Ezek híján a zarándokcsoportok maguk alakítják szentté útvonalukat, szobrok, keresztek, képek állításával...”

Belegondoló: 
Egy zarándokútra felkészüléshez elsősorban nem  útikönyvre van szükségünk.28. Assisibe érkeztünk - virtuális zarándoklatunkon

A reggeli fohász után, megérkeztünk Assisi Szent Ferencnek, a ferences rend alapítójának és Assisi Szent Klárának, a klarissza rend alapítójának a szülőhelyére ASSISI-be.

Assisi Szent Ferenc
Assisi Szent Klára


Assisi zarándoklatunk, - mint ahogy minden zarándoklat -  útján merítünk a kultúrából, az imádság, a szentségek, gondolatok, találkozások, és a másik ember megismerése által.

A zarándoklat egyszerre  tapasztalati, átformáló és lelki utazást is jelent.

Ez a képeslap elvezet virtuális zarándoklatunkra, Assisibe. (katt a képre)


27. Reggeli fohász a keresztnélFölséges és dicsőséges Isten,
Ragyogd be szívem sötétségét,
És adj nekem igaz hitet, biztos reményt,
És tökéletes szeretetet, érzéket és értelmet, Uram,
Hogy megtegyem a Te szent és igaz parancsodat! Ámen.

Assisi Szent Ferenc

26. Az ember bármit tesz, előtte mindig meg kell határoznia cselekvése célját.

Az ember bármit tesz, előtte mindig meg kell határoznia cselekvése célját.
Megyünk, elindultunk igaz, virtuálisan, de nem cél nélkül.

Belegondoló: 
Miért is megyünk? 
Zarándoklatra megyünk. De a zarándoklatunknak most éppen mi a célja?

Belegondolva, ha Éva eljut a valóságban erre az utazásra, akkor nem születik meg gondolatban az a cél, hogy virtuálisan tegyük meg és vele azt az utat, amit társai autóbusszal.

Kirándulás, vagy zarándoklat a cél?
Van egy mondás, az a hajó, amelyik nem tudja melyik kikötőbe akar eljutni, annak soha nincs jó széljárás.

Ez itt nem kirándulás, és nem városnézés, bár a zarándok kívülről olyan,  mintha kirándulna és nem csukja be a szemét, ha éppen egy városon halad keresztül, de másként teszi. Más hajtja, más motiválja, más a célja. Indulásunk elején tettünk egy összehasonlítást , de attól több célt is ki lehet tűzni, mint a táblázatban van, kinek kinek saját egyéni életútja szerint.

Mindegyik zarándokút külön blogot kapott, ez itt a fő blog, ahonnan kiindulnak útjaink, hasonlóan  mint a pálma levélnyeléből a levelek.


Tervezzük, hogy decemberben elindulunk ugyanígy a Szentföldre, Betlehembe, hogy karácsonyra oda érjünk.

De most még első zarándoklatunk első napjánál tartunk. Padovában, ezt követi Assisi, Rotondó, majd Róma.

Itt megtalálsz bennünket:
Virtuális zarándoklat - 1. nap: Padova

25. Padovában vagyunk, és éppen az esti fényekben gyönyörködünk

Ha valahova este érkezünk, mindent másként látunk. 

Mit jut eszünkbe erről? 

Padovában van a válasz!

katt a képre és gyere

24. Ne félj az ÚT-tól

Aki úgy döntött, hogy nekiindul, annak elegendő felvenni, rákattintani  a hátizsákra és máris az ÚT-on van.
A Padova felé vezető úton.Semmiről nem marad le senki, aki később indul, vagy később érkezik. Mindenki ugyanazt a "bért" kapja.